Czym są studia magisterskie?

Studia magisterskie, czyli popularnie nazywane magisterką to studia drugiego stopnia, które zazwyczaj trwają dwa lata. Czy kończąc studia licencjackie warto przedłużyć swoją edukację i uzyskać tytuł magistra? Czy ukończenie studiów magisterskich pomoże nam w znalezieniu pracy? Czy studia magisterskie są studiami płatnymi? 

Czym charakteryzują się studia magisterskie?

W Polsce, aby zacząć studia drugiego stopnia, czyli magisterskie musimy uprzednio ukończyć pierwszy stopień – studia licencjackie. Studia licencjackie zwykle trwają trzy lata, a po nich otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera (w zależności od rodzaju studiów). Ukończenie studiów magisterskich to zazwyczaj ostatni krok w edukacji lub też dla niektórych zakończenie pewnego etapu i rozpoczęcie kolejnego kroku w edukacji, czyli studiów doktoranckich. Ukończenie studiów magisterskich wraz z obroną pracy dyplomowej zapewnia tytuł zawodowego magistra lub magistra inżyniera.

Czy stopień magistra pomaga w znalezieniu pracy?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że studia to nie tylko wiadomości teoretyczne, które zdobywamy na wykładach. To od studentów zależy, w jaki sposób wykorzystają czas studiów. Podczas edukacji, każda uczelnia umożliwia przyszłym absolwentom odbycie praktyk, które mogą znacząco pomóc w znalezieniu zatrudnienia po uzyskaniu dyplomu. Co więcej, uczelnie oferują swoim studentom wymiany zagraniczne typu ERASMUS, a roczna edukacja na uczelni poza naszym rodzimym krajem może okazać się świetną przepustką w znalezieniu pracy. Musimy pamiętać, że firmy poszukujące np. menedżerów zwracają uwagę zarówno na kompetencje nabyte, jak i wykształcenie.  

Czy studia magisterskie są płatne?

Można odpowiedzieć na to pytanie dwojako. Studia magisterskie są studiami bezpłatnymi w określonych przypadkach. Możemy studiować bez dodatkowych opłat, jeśli wybierzemy studia na państwowej uczelni i odbędziemy je w trybie stacjonarnym, czyli dziennym (zajęcia od poniedziałku do piątku). Natomiast jeśli wybierzemy studia niestacjonarne (zaoczne) na uczelni państwowej to będziemy musieli zapłacić czesne. Jeśli będziemy studiować na uczelni prywatnej, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, to studia te będą płatne. Koszt studiów w Polsce jest różny, wszystko zależy od studiowanego kierunku i uczelni, na której będą studiować studenci.

Szukasz studiów magisterskich?

Jeśli poszukujesz studiów magisterskich sprawdź ofertę kierunków na uczelniach publicznych oraz niepublicznych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *